ลุ้นเป็นเจ้าของ Vector 3 ได้ง่าย ๆ!!!

ซื้อ Edge 820 ก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของ Vector 3 Power Meter ที่กำลังฮอตฮิต มูลค่า 37,990 บาท ฟรี!
เพียงทำตามเงื่อนไขง่ายๆ

1. ซื้อ Edge 820 แบบ Device Only หรือ Bundle ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2561 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)
2. ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/7FYFeo โดยต้องแนบรูปถ่ายใบเสร็จที่แสดงวันที่ซื้อเครื่องด้วย
3. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ที่เพจ Garmin Sport

 

*เฉพาะเครื่อง Edge 820 ที่นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย และ/หรือผ่านตัวแทนของบริษัท จีไอเอส จำกัด เท่านั้น
**จับหาผู้โชคดีโดยการสุ่ม การตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
***ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับทางบริษัทภายใน 15 วัน หลังจากที่ประกาศผลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล
****ผู้โชคดีจะต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544