หลับลึก เท่าไรถึงดี?😴

เมื่อคืนนอนเยอะนะ แต่เหมือนนอนไม่อิ่ม
วันก่อนนอนไม่เยอะมาก แต่ตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่น
.
ค่าสำคัญค่าหนึ่งที่สามารถบ่งบอกคุณภาพการนอนได้อย่างดีมากๆ คือค่า “หลับลึก” (Deep Sleep)
เพราะช่วงหลับลึก คือช่วงที่ร่างกายจะซ่อมแซมร่างกาย และอวัยวะต่างๆอย่าง กระดูก กล้ามเนื้อ และสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สัดส่วนที่ดีสำหรับการหลับลึกคือ 15-25% ของเวลานอน (สัดส่วนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล)

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.garmin.co.th/event/2020/immunity/#sleep
.
แน่นอนว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เรานอนหลับลึก หลับตื้น หรือฝัน(REM) เป็นสัดส่วนเท่าไร ถ้าเราไม่ได้สวมนาฬิกา Garmin ตอนนอนหลับ สำหรับผู้ที่มีนาฬิกาอยู่แล้ว ลองใส่นาฬิกานอน และดูคุณภาพการนอนหลับ เปรียบเทียบกับความรู้สึกตอนตื่นดูนะครับ

#สุขภาพดีด้วยGarmin
#GarminThailand
#GarminSport