FAQ

หน้าจอวางตำแหน่งไม่อยู่ตรงกลาง Forerunner 935

หน้าจอวางตำแหน่งไม่อยู่ตรงกลาง

เวอร์ชั่นที่พบปัญหา : เวอร์ชั่นก่อน 3.30

สาเหตุของปัญหา : เกิดจากปัญหาทางด้าน Software

แนวทางการแก้ไข : update เวอร์ชั่นเป็น 3.30 หรือใหม่กว่า


Still can’t find your answer?
Contact us