FAQ

fenix 5 ไม่แสดง Notification ช่วงเวลากลางคืน

fenix 5 ไม่แสดง Notification บนตัวนาฬิกาในบางเงลา แม้จะต่อเชื่อมกับสมาร์ทโฟน

เวอร์ชั่นที่พบปัญหา : ทุกเวอร์ชั่น

สาเหตุของปัญหา : ใน fenix 5 เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลานอน เครื่องจะเข้าสู่โหมด Do Not Disturb ทำให้ไม่สามารถรับ Notification ได้

วิธีการแก้ไขปัญหา : ปิดโหมดห้ามรบกวน


Still can’t find your answer?
Contact us