FAQ

ปัญหาการรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้

เกิดได้หลายสาเหตุคือ:
1. ติดฟิลม์หน้ารถที่มีส่วนผสมของปรอทอยู่ ยิ่งมีปรอทมากเท่าไร ก็ทำให้รับสัญญาณได้ยากขึ้นเท่านั้น จึงต้องใช้เสาสัญญาณภายนอกเข้ามาช่ว
2. ท้องฟ้าปิด หรือมีฝนตก ทำให้สัญญาณดาวเทียมอ่อนลง
3. อยู่ใต้อาคารสูง ที่จอดรถ ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใต้อุโมงค์ ทางด่วน หรือสะพาน
4. ไม่ได้ใช้งานบ่อย ทำให้ข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมที่เก็บไว้หายไป ต้องเปิดเครื่องรอสักครู่โดยห้ามขยับตำแหน่งและให้อยู่ในที่โล่ง (ช่วงเวลาขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้)


Still can’t find your answer?
Contact us