FAQ

ไม่ขึ้นระยะทาง และ ความเร็ว แม้ว่าจะเปิด GPS ใน VivoSmartHR+

 

ปัญหา : แม้ว่าจะรับสัญญาณ GPS ได้ แต่เมื่อใช้กิจกรรมคาดิโอ หรือ อื่น ๆ ระยะทางกับความเร็วไม่ขึ้น

เวอร์ชั่นที่พบปัญหา : 2.90

สาเหตุของปัญหา : ปัญหาในซอฟท์แวร์ของ vivosmart HR+ เวอร์ชั่น 2.9

แนวทางการแก้ปัญหา : ปรับแก้ในเวอร์ชั่นถัดมาที่จะออกในเดือนเม.ย. 2560


Still can’t find your answer?
Contact us