คำถามที่พบบ่อย

การแจ้งเตือนเวลาเดินทางของ My Trend แสดงผิด

การแจ้งเตือนเวลาเดินทางของ MyTrend แสดงผิดพลาด เป็นในเวอร์ชั่น 2.20

สาเหตุเกิดจาก Software ที่มีปัญหา

แนวทางการแก้ไข : อัพเดท Software เป็น เวอร์๙ั่น 2.30(update 19/07/60)


ยังไม่สามารถหาคำตอบของคุณได้?
ติดต่อเรา