GARMIN SPORTS | การคำนวณ และตั้งค่า Pace Zone

การคำนวณ และการตั้งค่า Pace Zone
ผ่าน Application “GARMIN SPORTS”

Pace Zone ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการกำหนดความเข้มข้นของการฝึกซ้อมวิ่ง ในตารางซ้อม
เพราะว่า Pace Zone นั้นจะคำนวณมาจากความเร็วของแต่ละบุคคล ซึ่งจะได้จากการทดสอบวิ่ง
และแน่นอนว่า App. Garmin Sport สามารถตอบโจทย์ในการใช้ Pace Zone ในการวางแผนการฝึกซ้อมได้ 

 

เรามาดูวิธีการตั้งค่า Pace Zone ในแอพกันเลย

ขั้นตอนแรก ต้องเข้าไปหน้า Set Pace Zone

เข้าไปที่เมนู MORE (มุมขวาล่าง) > Training Setting และ “Set Pace Zone”

ขั้นที่ 2 คำนวณ Pace Zone

เลือก Pace Zone Calculator เพื่อคำนวณ Pace Zone

กรอกข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ ได้แก่ ระยะทาง, เวลา (กรอกข้อมูล 2 จาก 3 ช่อง) และกดปุ่ม Calulate เพื่อคำนวณ

ข้อมูล Pace Zone ที่คำนวณได้จะอยู่ด้านล่าง โดยจะใช้ข้อมูลในหัวข้อ Training และช่อง Pace/Km. มาเป็น Pace Zone ไล่จากช้า (Zone1) ไปเร็ว (Zone5) 

 

ขั้นตอนที่ 3

นำเวลาตาม Pace Zone ที่คำนวณได้ ไปกรอกบนช่องด้านบน ไล่เวลาจาก ช้าไปเร็ว ตัวตัวอย่าง

*ย้ำ ถ้ากรอกข้อมูลส่วนนี้ผิด การแบ่ง Pace Zone จะผิดทั้งหมด
ระบบจึงมีข้อความเตือนถ้าหากว่าผู้ใช้กรอกข้อมูลผิดพลาดเช่น Pace Zone 1 เร็วกว่า Pace Zone 2 ระบบจะมีข้อความเตือน และบังคับให้แก้ไขข้อมูล

 

ขั้นตอนสุดท้าย อันนี้พลาด!!

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว อย่าลืมกด “Done” ด้านมุมขวาบน
และ “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้น

 

เพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการตั้งค่า Pace Zone แล้ว ต่อไปก็เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อเตรียมตัวเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมพัฒนาการวิ่งกับ Camp MOVE With GARMIN กันเลย!!

 

สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้า Join Challenge | MOVE With GARMIN สามารถเข้าร่วมได้ที่ : https://sports.garmin.com/web/competition/1403?back=my

และถ้าหากคุณต้องการฝึกซ้อมการวิ่งผ่าน Training Camp | MOVE With GARMIN เพื่อให้การวิ่ง 10K. ของคุณดีขึ้น สามารถเข้าร่วมได้ที่ : https://sports.garmin.com/web/camp/878

 

*ตัวอย่าง Artwork นี้จัดทำขึ้นทำหรับ Event : MOVE With GARMIN