How to Share Picture in “Garmin Sports”

ขั้นตอนการแชร์รูปจาก Application “Garmin Sports”

 

 

1.เข้าสู่ Application Garmin Sports

2.กดเข้าไปที่ Recent Activity (กิจกรรมล่าสุด)

หรือ ถ้าต้องการแชร์กิจกรรมอื่นๆ ก็กดเลือกได้ที่ “View Activity History”
และเลือกกิจกรรมที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

3.กดที่สัญลักษณ์ “Share”

4.เลือกคำว่า “Watermarked photo” เพื่อลงรูปพร้อมลายน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เลือกไปที่ “Photo” เพื่อเลือกรูปที่ต้องการแชร์

6. เลือกรูปแบบ “Watermarked photo” เพื่อลงรูปพร้อมลายน้ำ

7. เลือกรูปที่ชอบ ตามสไตล์ที่ใช่
เลือกแบบลายน้ำ ตามสไตล์ที่ใช่
แล้วแชร์รูปสวยๆของคุณได้เลย

 

 

 

 

แล้วมาลงอวดรูปสวยๆ เท่ห์ๆ ของคุณกันเถอะ