Tag Archives: Heart Rate

How to Set Heart Rate Zone

การตั้งค่า HR Zone ผ่าน Garmin Connect ในปัจจุบัน HR Zone นั้นเป็นที่รู้จัก และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นค่าที่สำคัญในการออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะตั้งค่า HR Zone ให้ตรงกับสมรรถภาพของร่างกายเราให้มากที่สุด เพื่อให้ HR Zone ช่วยบอกความเหนื่อย, ความหนัก-เบา ในการออกกำลังกายให้แม่นยำที่สุด มาลองตั้งค่า HR Zone ผ่าน App. Garmin Connect ตามขั้นตอน ไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. กดเข้าไปที่รูปนาฬิกา หลักจากเปิด App Garmin Connect และเปิด Bluetooth เชื่อมต่อกับนาฬิกาเรียบร้อยแล้ว 2. เลือกที่ “การตั้งค่าผู้ใช้” (User Setting) 3. เลื่อนลงมา และเลือกที่ “กำหนดค่าโซนอัตราการเต้นของหัวใจ” (Configure Heart Rate Zones) 4. เลือกวิธีการคำนวณโซนอัตราการเต้นของหัวใจ […]