MAP

Everything about map

Thailand City Navigator

สำหรับเครื่อง nüvi ไทยที่ยังอยู่ในระยะรับประกันหนึ่งปี หรือได้รับสิทธิ์ Lifetime Map Update ท่านสามารถอัพเดทแผนที่ได้จาก www.garmin.co.th สำหรับเครื่อง nüvi ไทยที่พ้นระยะรับประกันหนึ่งปี และไม่ได้รับสิทธิ์ Lifetime Map Update ท่านสามารถอัพเดทแผนที่ได้จากทางบริษัทฯ โดยตรง

การอัพเดทแผนที่

หากพบปัญหาในการอัพเดทผ่าน www.garmin.co.th ท่านสามารถติดต่อผ่าน Garmin Asia โดยตรงที่อีเมล์: marketing.asia@garmin.com หรือโทร: +886-2-26429199 ต่อ 2 (เป็นภาษาอังกฤษ) หากท่านไม่สะดวกในเรื่องภาษา โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล์: customerservice-gps@cdg.co.th พร้อมแจ้งปัญหาที่พบและเลข serial number ของเครื่อง เพื่อให้ทางบริษัทฯ ช่วยประสานงานให้ได้

หากพบปัญหาในการอัพเดทผ่านทางบริษัทฯ โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล์: customerservice-gps@cdg.co.th พร้อมแจ้งปัญหาที่พบและเลข serial number ของเครื่อง

สิทธิ์การอัพเดทแผนที่

ทุกท่านที่ซื้อเครื่อง GPS nuvi ของ Garmin จะได้การรับประกันในการ update แผนที่ฟรี 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

* ยกเว้นท่านที่เป็นเจ้าของเครื่องรุ่นที่ได้รับสิทธิ์การอัพเดทแผนที่ตลอดอายุการใช้งาน เช่น nüvi 215W หรือรุ่นที่มาพร้อมกับ Lifetime Map Update แพ็กเกจ เช่น nüvi 2465, nüvi 2565, nüvi 2575, nüvi 3770, nüvi 3790V (ซื้อหลัง 1 มิถุนายน 2555),รวมไปถึง nüvi รุ่นที่ลงท้ายด้วยคำว่า "LM" หรือท่านที่ซื้อ Lifetime Map Update แพ็กเกจเสริม เป็นต้น

หมายเหตุ

สามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่ของตัวเครื่องได้จาก My Garmin ใน www.GPSsociety.com หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทาง
อีเมล์: customerservice-gps@cdg.co.th
โทร: 02-266-9944 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.)

สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ จะถือว่ามีอันสิ้นสุดไปหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือรูปแบบในการทำแผนที่ ซึ่งไม่สามารถรองรับกับตัวเครื่องได้ หรือตัวเครื่องไม่สามารถเปิดไฟล์แผนที่รูปแบบ ปัจจุบันหรือรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้งานตามปกติได้