Training Load Focus ฟังก์ชั่นใหม่ ที่จะช่วยให้การฝึกซ้อมของคุณ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการซ้อม Endurance Sport นั้นแบ่งความหนักของการฝึกซ้อมอยู่ 3 ส่วนใหญ่ๆ
คือ Low Aerobic, High Aerobic และ Anaerobic เพื่อเป็นหน่วยในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการออกกำลังกาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีโค้ช หรือที่ปรึกษาในการฝึกซ้อมส่วนตัว เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา
เรามีการซ้อมอย่างใดอย่างหนึ่งมาก หรือน้อยเกินไป จนทำให้พัฒนาการไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ

ฟังก์ชั่น Training Load Focus จะช่วยนำการฝึกซ้อมของคุณมาวิเคราะห์ และแนะนำการฝึกซ้อมเพื่อให้ร่างกายพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โดยหลักการการทำงานของฟังก์ชั่นนี้คือ

 1. แบ่งความหนัก เบาของการออกกำลังกาย

  โดยใช้การแบ่ง Heart Rate Zone ออกเป็น 3 ช่วงได้แก่
  Low aerobic        : ช่วงที่ออกกำลังกาย และหัวใจเต้นอยู่ในช่วง Zone 1 ถึงประมาณ Zone 3 ต้นๆ
  High aerobic       : ช่วงที่ออกกำลังกาย และหัวใจเต้นอยู่ในช่วง Zone 3 กลางๆ ถึงประมาณ Z4
  Anaerobic           : ช่วงที่ออกกำลังกาย และหัวใจเต้นอยู่ในช่วง Zone 5 ขึ้นไป หรือในช่วงที่ระบบสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการออกกำลังกายโดยใช้พลังงานแบบ anaerobic (กลั้นหายใจเพื่อออกแรง)

  (การตั้งค่า Heart Rate Zone ก็สำคัญนะ : ดูวิธีการตั้งค่า Heart Rate Zone ได้ที่ >> https://www.garminbygis.com/th/set-heart-rate-zone/)

 2. เก็บข้อมูล ประมวลผล และแนะนำช่วงการฝึกซ้อม

  นาฬิกาจะเก็บข้อมูลการออกกำลังกายของผู้ใช้ และแสดงข้อมูลรวมของการออกกำลังกายของผู้ใช้ 4 สัปดาห์ย้อนหลังว่าเรามีการออกกำลังกายที่ในรูปแบบใด มีความหนัก เบารวมแล้วเป็นเท่าไร เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมการฝึกซ้อมที่ผ่านมาของตน
  แต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของฟังก์ชั่น Training Load Focus คือ การประมวลผล และแนะนำช่วงการฝึกซ้อมวิเคราะห์ที่ “คำนวณมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ”

  การประมวลผล และการแนะนำช่วงการฝึกซ้อมที่เหมาะสม” ในแต่ละรูปแบบ (Low aerobic, High aerobic, Anaerobic) นั้นจะแนะนำการฝึกซ้อมให้อยู่ในช่วงที่แนะนำ (เส้นประ) เพื่อให้ร่างกายมีการพัฒนาการในทุกด้านอย่างเหมาะสม

  ที่สำคัญการประมวลผลการฝึกซ้อมของฟังก์ชั่นนี้จะประมวลผลตามรูปแบบการฝึกซ้อมของคุณในช่วงที่ผ่านมา เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการฝึกซ้อม สภาพร่างกาย และพื้นฐานร่างกายที่ไม่เหมือนกันดังนั้นความเหมาะสมในการฝึกซ้อมของแต่ละคนจึงไม่เท่ากันนั่นเอง

  นี่คือเหตุผลที่ฟังก์ชั่น Training Load Focus เป็นฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุด ที่ยกระดับอุปกรณ์กีฬาให้มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการฝึกซ้อม และการออกกำลังกายมากขึ้น

  มาทำให้ฝึกซ้อมของคุณ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับฟังก์ชั่น Training Load Focus ที่มีอยู่ใน GARMIN รุ่น

 • MARQ Collection
 • Forerunner 945
 • EDGE 530 / 830

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.firstbeat.com/en/consumer-feature/training-load-balance/

#GarminThailand
#GarminSport
#TrainingLoadFocus