Training vivoactive 3

สมัครฟรี!! Class Training เทคนิคการใช้งาน vivoactive 3 เบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน(เครื่องไทยเท่านั้น)
รายละเอียด : เรียนรู้เทคนิคการใช้งานเบื้องต้นเช่น การตั้งค่าต่าง ๆ, การเริ่มต้นใช้งาน, การใช้งานแอพพลิเคชั่น Garmin Connect, การใช้งาน Garmin Express ฯลฯ บน vivoactive 3(เครื่องที่ซื้อกับบริษัทจีไอเอส จำกัด และตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น)

โดยมีหัวข้ออบรมการใช้งาน vivoactive 3 เบื้องต้นดังนี้ :
– ปุ่มกดต่าง ๆ และรู้จักหน้าจอหลัก ๆ ของเครื่อง
– การตั้งค่าโปร์ไฟล์ผู้ใช้งาน
– การตั้งค่าของเครื่อง
– การตั้งค่าแต่ละกิจกรรม
– การเริ่มต้นใช้งานกิจกรรม
– การใช้งาน Garmin Connect เบื้องต้น
– การใช้งาน Garmin Express เบื้องต้น
– การใช้งาน Connect IQ เบื้องต้น
– ถาม-ตอบและ FAQ

สถานที่ : โชว์รูม Garmin อาคารสาธรนคร ชั้น 22 (หัวมุมถนนนราธิวาสฯตัดกับถนนสาทรเหนือ)
วันที่ : 24/02/2018
เวลา : 09:00 – 12:00
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
แผนที่ : https://www.garminbygis.com/images/shop/map2.jpg

รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่านเท่านั้น!

โปรดนำอุปกรณ์ต่อไปนี้มาในวันอบรม:
1. vivoactive 3 พร้อมชาร์จไฟให้เต็ม (กรุณานำสายชาร์ตมาเผื่อด้วย)
2. มือถือระบบแอนดรอยด์หรือไอโฟนรุ่นที่รองรับแอพพลืเคชั่น Garmin Connect Mobile และติดตั้งแอพฯไว้แล้วบนสมาร์ทโฟนแล้ว

Link สมัคร : https://goo.gl/forms/secyeg5krdV3QrDp1

หมายเหตุ
* การลงทะเบียน ลูกค้สามารถสมัครผ่านลิงค์ด้านบนเท่านั้น
** เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อน และการลงทะเบียนสำหรับหนึ่งหมายเลขเครื่องต่อหนึ่งที่นั่งเท่านั้น
*** เพื่อยืนยันสิทธิ์ การบริษัทฯ จะส่งอีเมล์และโทศัพท์ไปยังผู้เข้าอบรม กรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถอบรมได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว ขอให้แจ้งกลับยังบริษัทฯ ทางอีเมล์ : customerservice-gps@cdg.co.th ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันอบรม หากท่านไม่ได้แจ้งตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯจะถือว่าท่านใช้สิทธิ์อบรมแล้ว
**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนแบบ walk in ในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์
***** หากบริษัทฯ ตรวจเช็คว่าหมายเลขเครื่อง vivoactive 3 ไม่ใช่เครื่องที่จำหน่ายผ่านบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แล้วขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าในลำดับถัดไป