Vivoactive HR

Register Training Class: 

Click Here

เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ GARMIN vivoactive HR เนื้อหาย่อ: การใช้งานต่าง ๆ เช่น ปุ่มกดต่างๆ, การตั้งค่าโปร์ไฟล์ผู้ใช้งาน, การตั้งค่าของเครื่อง, การตั้งค่าแต่ละกิจกรรม, การเริ่มต้นใช้งานกิจกรรม, การใช้งาน Garmin Connect และ Garmin Express และ Connect IQ เบื้องต้น ฯลฯ โปรดนำอุปกรณ์ต่อไปนี้มาในวันอบรม: 1. vivoactive HR พร้อมชาร์จไฟให้เต็ม 2. มือถือแอนดรอยด์หรือไอโฟนที่รองรับพร้อมติดตั้งโปรแกรม Garmin Connect Mobile

Training Contact

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อขอลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ : คุณใหม่

  • โทรศัพท์ : 02-636-8421–2 ต่อ 310 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.30–17.30 น.) หรือ 081-628-1804
  • e-mail : nuttimar.g@cdg.co.th
  • แฟกซ์ : 02-266-9944

หากท่านขอลงทะเบียนผ่านทาง e-mail หรือแฟกซ์ กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้:

  • ชื่อ นามสกุล
  • รุ่นของเครื่องที่ใช้อยู่
  • Serial number ของเครื่อง
  • เบอร์โทรศัพท์
  • e-mail address

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับลูกค้าที่แจ้งลงทะเบียนตามลำดับ สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมตามรอบที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะสำรองที่นั่งให้ท่านในรอบถัดไป บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการอบรมผ่านทางที่อยู่ email หรือโทรศัพท์เท่านั้น

หมายเหตุ :

  • สถานที่จอดรถ

เข้าทางถนนสาทรเหนือ โดยต้องรับบัตรจอดรถจากตู้แจกบัตรก่อน แล้วเลี้ยวขวาขึ้นไปจอดบนตึก โดยทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ประทับตราบัตรจอดรถให้ฟรีที่ห้องอบรม ในวันอบรมที่ตรงกับวันทำงาน สามารถจอดรถที่อาคารสาธรธานี 1 ชั้น E (ลิฟต์ชั้น 4) ซึ่งเป็นที่ จอดรถสำหรับผู้เข้าอบรมที่มหาวิทยาลัยรังสิตโดยเฉพาะ